بایگانی‌ها 29 آذر 1395

استفاده از چربی به عنوان سوخت، چه تأثیری بر عملکرد ورزشی دارد؟

ورزش | استفاده از چربی به عنوان سوخت ، چه تأثیری بر عملکرد ورزشی دارد؟

رژیم های غذایی پورچربی و مثال ادعا این رژیم ها را برای عملکرد فیزیکی مناسب می دانم. آنها عقیده دارند ، چنین رژیمهایی ممکن است به انواع مغز کمک کنند یا برای چاقی که قصد دارند وزن راحت و مفید باشد و دارد ، اما سازگاری چربی تنظیم چربی به تواناییتان در عملکرد ورزشی آسیب…

Read more


کمبود ویتامین D چه تأثیری روی عملکرد ورزشی ورزشکاران دارد؟

ورزش | کمبود ویتامین D چه تأثیری روی عملکرد ورزشی ورزشکاران دارد؟

چنین در این مقاله الخخوانید قوی ترین مرد مرد دنیای تخیلی ، سوپرمن ، قدرت را از خورشید. شما یک قهرمان نیستید این پدیده چندان هم تخیلی. مخصوصاً D D برای قدرت ، انعطاف پذیری ، عملکرد ورزشی و طول عمرتان ضروری است. ورزشکاران و مربیان این را شلندند تیم های ورزشی روی ارزش ارزشمند…

Read more