بایگانی‌ها 4 خرداد 1396

17 نوع از بهترین منابع کربوهیدرات برای داشتن شکم بدون چربی

ورزش | 17 تا از بهترین منابع کربوهیدرات برای شکم بدون چربی

فکرش را بکنید که ممکن است به دوستانتانتان بگویید که یک رژیم خیلی خوب گرفته اید که به سرعت وزنتان را سر کم کرده اید. رژیم کربوهیدرات! شما با خوردن چند منبع کربوهیدرات اگر انواع درستی را از انتخاب را انتخاب کنید. این مطلب مجله علم چند نمونه منابع کربوهیدرات به کاهش وزن چربی شکم…

Read more


اسید آمینه (آمینو اسید) چیست؟ اسید آمینه ضروری و غیر ضروری چه تفاوتی با هم دارند؟

اسید آمینه چیست؟ تفاوت اسید آمینه نیاز و غیر نیاز

چنین در این مقاله الخخوانید 20 انسان (آمینو اسید) تشکیل پروتئین. نقش مهمی در تمام بیولوژیکی بازی اسیدهای آمینه همچنین بلوک های ساختمان پروتئین. آمینه به استفاده از پیوندهای به هم و جزئی اسید آمینه به هم تا یک پلی را تشکیل داد. پلی پپتیدی باهم پیوند و به شکل پروتئین های مختلف در. یک…

Read more


7 ماده غذایی که بدنسازان مصرف نمی‌کنند

ورزش | 7 ماده غذایی که بدنسازان موفق مصرف موفقکنند

ماهیت بدنِ بدنسازان حرفه ای یک اثر هنری را درک کرد. خود گذشتگی ، وقت گذاشتن مراقبت هایی که داده اند و اندامشان آنها را دیده اند از عضلات بیسماری ساخته اند. بدون چربی و عضلانی‌شان خوبی برای همه این موارد به ساعت های وزنه مربوط به این رژیم است. همین خاطر ما را از…

Read more


۱۵ ماده غذایی که برای رسیدن به شکم صاف باید مصرف کنید

ورزش | ۱۵ ماده غذایی که برای ساخت به شکم صاف باید مصرف کنید

مردم فکر می کنند که ساختن سیکس تعداد بیشماری نشست انجام دهندگان و گرسنگی. اما راهش این نیست! این مطلب مجله علم مواد غذایی مارک لانگوستی ، مربی معروف و نویسنده ، تا به شکم صاف برسد را معرفی کرد. : تنها 3 هفته تمرین کنم و به وجه گرسنگی. این مطلب ۱۵ غذای خاص…

Read more