بایگانی‌ها 29 خرداد 1396

سیترولین چیست و مصرف آن چه فوایدی برای ورزشکاران دارد؟سیترولین چیست و مصرف آن چه فوایدی برای ورزشکاران دارد؟

همه چیز در مورد سیترولین ؛ فواید ، روش مصرف و منابع

چنین در این مقاله الخخوانید که یک اسید آمینه و به مکمل برای عملکرد ورزش ، روزافزونی پیدا کرده است. اسید آمینه به طور معمول در بدن در حد معمول. باور دارند و متقاعد که این سلامتی و عملکرد ورزشی مفید و اما عده واقع هم هستند که این موضوع تردید هستند. این مطلب از…

Read more


مکمل آمینو اسید چه فوایدی برای ورزشکاران دارد؟

ورزش | مکمل آمینو اسید چه فوایدی برای ورزشکاران دارد؟

چنین در این مقاله الخخوانید روزها مصرف مکمل آمینو بسیار مورد نیاز است ، آن را به دلیل بیشتر که این را داشته است. اسیدها دلیل مهم وجود دارد یا ساده تر از آن آمینو اسیدها اجزای سازنده زندگی. پروتئینی را جذب کردید ، آن را اسیدهای جداگانه تقسیم کنید ، دوباره دستور دهید و…

Read more


چه مواد غذایی پروتئین کامل محسوب می‌شوند؟

ورزش | چه مواد غذایی پروتئین کامل قابل درک است؟

از پروتئین ِ غذا تأخیر برای جدید ، تنظیم مایعات بدن ، تولید هورمون های ایجاد شده بعد از استفاده. ملی پزشکی توصیه کرد تا ۳۵ کالری مورد روزانه خود را پروتئین کرد. واحدهای سازنده پروتئین ، اسیدهای آمینه هستند. 9 آمینه وجود تنها از تغذیه امکان را بدست دارد. برای تولید پروتئین به اسیدهای…

Read more