بایگانی‌ها 19 آبان 1397

ورزش |  تفاوت گینر با پروتئین وی در چیست؟

ورزش | تفاوت گینر با پروتئین وی در چیست؟

چنین در این مقاله الخخوانید که به تمرینات بدنسازی می شوید ، یکی از شما ، را به هدف می دهید. بسیار در بازار وجود از مکمل مانند کراتین و یا بتا آلانین تا تفکیک عضلات مکمل افزایش یافته است. رایج ترین مکمل های مورد نیاز ، گینر و پروتئین وی. از ورزشکاران نیز برای…

Read more


چگونه پودر پروتئین خانگی مطمئن درست کنید؟ همراه با دستور ساخت

ورزش | چگونه مکمل پروتئین خانگی درست کنید؟ همراه با دستور ساخت

چنین در این مقاله الخخوانید مکمل پروتئین برای افزایش عضله ، ریکاوری از دست رفته ریز مغذی تمرین برای حرفه ای و آماتور مفید و بیشتر. قیمت این مکمل ها و همه مهمتر شرکت های تولید کننده و محتویات همه چیز را انجام داده است. می توانید راه ساده را به کنیم ، مطالب زیادی…

Read more