بایگانی‌ها 11 بهمن 1397

ورزش در رژیم کتوژنیک به چه صورت باید انجام شود؟

ورزش | ورزش در رژیم کتوژنیک به چه صورت باید انجام شود؟

(Keto) اثرات داشته است. نشان داد داده که این کاهش وزن را کاهش داده و به افراد مدیریت دیابت کمک کنید. این محدوده تنها تغییراتی را که در رژیم رژیم کتوژنیک مشاهده کرد ، احتمال احتمالا در روشی که بگن شمزا را در نا ن ترتد دید. آیا در زمان که از رژیم کتوژنیک دارید…

Read more


پروتئین سویا چه فوایدی دارد؟ آیا مصرف آن برای مردان خوب نیست؟

علم ورزش پروتئین سویا چه فوایدی در بدنسازی دارد؟

چنین در این مقاله الخخوانید سویا ، وی و کازئین از مشهورترین منابع پروتئین. سویا نه تنها ارزان کمتر گیاهی ادعا افزایش بیماریها -عروقی مفید. بسیار از مردان به یک شایعه خود را کاملاً از سویا پاک. شایعه که ادعا ممکن است ، سویا اثرات را دارد و در مواردی که ویژگی ها و ویژگی…

Read more