RE: محافظت از نوزادان و نوزادان در برابر COVID-19 با واکسیناسیون مادران لیونل کاربیلون ، آملی بنبارا و ماریون فرمو


از نظر شما در مورد مقاله: “آنتی بادی های ضد SARS-CoV-2 در شیر مادر پس از واکسیناسیون” متشکریم.
تیم تحقیقاتی ما به نظارت بر مادران واکسینه شده و نوزادان آنها و تحقیق در مورد واکسیناسیون در زنان باردار ادامه می دهد و در نتیجه ایمنی کوتاه مدت و بلند مدت را در مادران و نوزادان مادرانی که در دوران بارداری واکسینه شده اند ارتقا می بخشد. واکسیناسیون با mRNA برای زنان باردار م andثر و برای مادران و نوزادان آنها بی خطر است. ما معتقدیم که ادامه مطالعه در زنان باردار مفید خواهد بود ، زیرا با وجود شواهد موجود به خوبی می توانید توجه داشته باشید ، زیرا ما اقلیتی از زنان را در جامعه خود داریم که واکسیناسیون را در دوران بارداری می پذیرند. گسترش این نظارت و مطالعه به زنان در تصمیم گیری آگاهانه در مورد واکسیناسیون کمک می کند. “