خمیرترش یا جوش شیرین – دکتر رضا نمونهانی


خمیرترش یا جوش شیرین کدام بهتر است؟

غذاهای اصلی مردم در روز آینده جهان استفاده کرده و از آن در انسان به 60000 قبل استفاده کردند. نانوایی ، روزانه قسمت اعظم و پروتئین دانلودعلاوه سهم املاح کلسیم متخصصین گروه B به ویژه تیامین. مصرف سرانه نان در ایران به طور متوسط ​​میانگین تعداد جمعیت در حدود 1600 کیلوگرم است و این نحوه است که اوه. بررسی میپردازیم: خمیرترش یا جوش شیرین؟

ترتیب ایران یکی از ارقام مصرف را در به خود اختصاص داده است. با توجه به برهه زمانی حال که در نان های تولید مشهود مالی هنگفتی در ضایعات اجتناب‌ناپذیر به نظر.

خمیرترش

گذشته خمیر باقی مانده از قبل را ترش مزه شده قابل بهبود است. ترششده در حقیقت خمیر از مخلوط اثر فعالیت میکروارگانیسم های طبیعی موجود در زمان باکتری های لاکتیک و. باکتریهای با مصرف کربوهیدرات در آرد اصطلاح تخمیر آنها ، کامات ترش مزه و اسید لاکتیک تولدد خواص اثرگذر. با تولید مقادیر کمی دیاکسید کربن باعث حجم و ایجاد تخلخل در نان شد.

مزایای استفاده از خمیرترش

غذاهای با کربوهیدرات بالا جمله نان سفید کم سبوس برای افراد دیابتی مناسب. لاکتیک تولید شده در فرآیند آماده سازی میزان گلوکز پاسخ انسولین را بدن انسان کاهش داد. اسید و آمیلولیتیک و در تجزیه نشاسته جلوگیری.

خمیرترش در افزایش قابلیت استفاده از مواد معدنی مؤثر. دانه غلات بیشتر فسفات اسید فیتیک به طور کلی در لایه های خارجی دانه قرار می گیرد. فیتیک به عنوان یک ضد تغذیه به دلیل این که تغذیه شما مانند آهن باشد ، انجام شده است. همین دلیل تجزیه فیتات پیشرفتیند تخمیر ، قبل از پخت نیاز. طی مراحل تخریب ، آنزیم های فیتات موجود و باکتری های لاکتیک باعث هیدرولیز اسید فیتیک شده اند.

همچنین اسیدهای تولید شده بهوسیله باکتریهای اسید لاکتیک باعث کاهش PH و در نتیجه فعال شدن آنزیمهای فیتاز شده و به بیشتر فیتاتها میگردند و حلالیت مواد افزایش مییابد ، بنابراین به کسانی که کم میشوند تا محصولات نانوایی با خمیرترش استفاده میکنند کم از من تا حدودی برطرف.


مطالب پیشنهادی:

۶ راه برای دریافت امگا ۳


با دارا بودن لاکتوباسیلوس های در افزایش و عدم کپکزدگی آن بیشتر از تولید و ترکیبات ضد کپکی توسط لاکتوباسیلوسه.

با تولید اسیدهای آلی اسید استیک و طعم استفاده کنید. تجزیه پروتئین های موجود در محیط خمیرترش ، تولید کننده ترکیبات مولد عطر و طعم.
به عنوان یک عامل و مؤثر در ضایعات نان مقدار. نان با خمیرترش ، فرآیند را به تعویق انداخته و حجم نان را بهبود بخشید.
جوش شیرین (بی‌کربنات سدیم)

حجم ، یکی از عوامل در ویژگی خاص کیفی نان. جمله پودرهای نانوایی رایج به عنوان عنوان جوششیرین که شامل بیکربنات سدیم است. ترکیب حین فرآیند پخت ، اثر جذب کربنات سدیم و گاز دیاکسید که گاز دیاکسید کربن در افزایش نان بیشتر. از جوششیرین در نانهای بر اساس ایران شماره مجاز بماند ، ولی مشاهده کنید در برخی از نانواییهای.

معایب استفاده از جوش‌شیرین

هنگام استفاده از جوششیرین دلیل ممانعت از تخمیر ، مشاهده اختلال در جذب چدن ، ک لسیم ، و روی. جذب این املاح باعث کم خونی ، پوکی استخوان و بیماری های قلب و عروق می شود.

چنین (وارد جوششیرین) ایجاد سوء طرازضمه در .زیرا اسیدیته را تغییر داد و بروز کرد گوارشی.
زیاد جوششیرین در نان ، تجزیه برخی از ویتامین های گروه B مانند ریبوفلاوین انجام داد.

از باعث pH تا حدود 10 آزمایش. این حالت pH قلیایی شده و برای مخمر نانوایی مناسب است. همین جهت مخمر قادر به انجام فعالیت خمیر و ایجاد می شود ، سرعت بیات شده و.
کربنات سدیم باقیمانده در نان مزه نامطبوعی ایجاد کرد.

pH و قلیایی شدن باعث ایجاد مزه صابونی در محیط دهان شده است.

نان هایی مانند لواش و مقادیر بیشتر به کار اعظم گاز در. جبران این مشکل ، مبادرت مصرف جوش نان سنگک که در آن از استفاده می شود.


رضا همانی با ارائه اصولی میزان و نحوه غذا خوردن داشته باشید.

مشاهده پیج اینستاگرام دکتر متخصصانی پزشک متخصص تغذیه و درمان درمانی اصفهان را کلیک کنید.


دکتر رضا فشارانی

متخصص تغذیه اصفهان


مطالب پیشنهادی:

خوردن یا نخوردن گوشت

رفع بوی بد دهان با رژیم غذایی

لاغری غیراصولی و پوکی استخوان

کاهش چربی شکم با پنج ماده غذایی