واکسیناسیون تقویت کننده: آیا باید دوز اضافی واکسن کرونا را دریافت کنید؟


از جانب

هفته گذشته یک واکسن تقویت کننده در دربی انگلستان داده شد

پل الیس / خبرگزاری فرانسه از طریق گتی ایماژ

طی چند ماه آینده ، تقریباً 30 میلیون نفر کاملاً واکسینه شده در بریتانیا برای دوز سوم واکسن کووید -19 دعوت خواهند شد. تصمیم شگفت انگیز برای اجرای چنین کمپین تقویت کننده بزرگی – همه افراد بالای 50 سال شامل می شوند – بر اساس شواهد متعددی گرفته شد ، که هیچ کدام نهایی نیست. پس دلیل این امر چیست؟ و اگر به شما پیشنهاد تقویت کننده می دهند ، باید آن را مصرف کنید؟

بریتانیا تنها کشور بعد از …