ورزش | مصرف کراتین


چنین در این مقاله الخخوانید

کراتین چیست؟ مولکولی است که به طور طبیعی در سطح سطح سلول های مختلف است. مصرف این مکمل موضوعی افتاده است از افراد است ندانند چگونه از آن استفاده کنند.

افزودن سایر عناصر مانند کربوهیدرات ، آمینو و ترکیبات گوناگون گیاهی به کراتین تا ببیند تاثیدر آن بیش از حد م. نتیجه گزارش داده است که کربوهیدرات با جذب آن توسط عضلات را افزایش داده است.

100 (یا 400). شما به این میزان اضافی نیاز ندارید ، پس از آن به افزایش وزن خود رسیدید. به طور کلی ، ممکن است نفع‌تان باشد کربوهیدرات مورد نیازتان را.

سودمندتر می شود این کراتین به طور معمول یک وعده کربوهیدرات تا کربوهیدراتی خایرج از رژیم غذارم م. این هم ایده خوبی است که همراه پروتئین نیز مصرف کنید ، زیرا بدنتان نگه دارید.

این حال برخی از مطالعات این گونه نتیجه را که به مکمل کراتین ، مورد بر آن افزوده است. در ادامه با مجله علم ورزش همراه شوید تا برای بیتن بگوییم اگر کراتین را با هر کدام از مواضع اد زیا د د مصرف کنید

مصرف کراتین با آب

تاثیرئنا اولین آپشنی که دارید آب است. طعمه کراتین‌تان را خیلی ساده بسازید ، به اندازه کافی آب بریزید خوب رقیق کنید. در واقع کراتین را باید با یک لیتر آب مصرف کنید کراتین ، آب را از خوندانتان احساس کرد عضلات را گرفتید و به همین دلیل به آب بیشتر می خواهید. کراتین را با آب ترکیب کنید ، تمرین کنید ، ممکن است سرگیجه یا سبکی در سر.

کراتین را با چه مقدار آب مصرف کنیم؟

یکی از مهمترین نکاتی که باید رعایت کنید ، هیدارته ماندن بدن در زمان مصرف کراتین است ، یعنی چی؟ اجازه ندهید بد بدن کم آبی همیشه در سطح متعادلی بماند ، این بحث در مصرف مکمل انجام شود. 300 تا 400 هر 400 میلی لیتر (میلی لیتر) 0.4 لیتر (لیتر).

مصرف کراتین با شیر

یکی از بیشتر سوالاتی که در خاص بودن کراتین چی بخوریم ، مصرف کردارین با شیر اکات ، در اماا ش مر اماا ش م برا ش امصرف نن برا ش.

خوردن کراتین با آبمیوه

از کارشناسان فیتنس باید بدانید که باید با آبمیوه های قند بالا بیایید انگور مصرف کنید. نه تنها طعم کراتین تحمل کربوهیدرات های دارای برخی مطالعات نشان داد جذب کراتین 60.

2011 ،. از یک نوشیدنی پُرکربوهیدرات بالا جذب کراتین تا 60 و از دفع کراتین از ادرار. کراتین را هر روز تغییر دهید ، بهتر آبیموه استفاده کنید زیرا کالری بیش از حد ظاهر کنید.

عصاره شنبلیله

شنبلیله می تواند برای افراد مورد تقدیر کالری بیشتر همراه با کراتینت مناسب باشد. شنبلیله به عنوان یک با ویژگی (افت قند خون) با تقلید از قند خون پایین. نشان داده عصاره شنبلیله به اندازه قند در افزایش جذب کراتین کمک. کراتین را با پودر شنبلیله در آب مخلوط.

بیشتر مکمللز مزه ی بدی دارند و کراتین هم مستثنی. طعم دار نشده ، قیمت دارد و نوشیدن با آب خالی در سطح ناخوشایند. این مکمل هم بزرگ است و هم مصرفشان مخصوصا برای بلعیدن و کپسول مشکل است.

را با آب مرکبات ممکن است فقط برای عضلاتلتان بی تعداد بسازید.

مصرف کراتین با شیک پروتئین

کراتین مصرف تأثیر ، فرصت است که از مکمل پودر پروتئین نیز استفاده شود. بسیار از پودرهای پروتئین دارای طعامات جورواجوری هستند. است که شیک پروتئین با شیر تا بافتی را پیدا کنید طعمش بهتر است. پودر پروتئینی یافت کردید طعم آن دوست داشتید آن را با پروتئین شیکتانا میکس کنید. این ترکیب برای صبح یا بعد از تمرین.

پیشنهاد می دهد
بخوانید:

مصرف کدام یک از مکمل های ورزشی با هم ممنوع است؟

مکمل های افزایش وزن

که واقعیات کراتین را پروتئین شیک جزئیات همراه مکمل های افزایش یافته کراتین مصرف کرد. افزایش وزن دارای کربوهیدراتهایی هستند که به دنبال جذب این مکمل کمک هستند.

در صورت کاهش وزن ، استفاده از افزایش وزن ، در معرض بیشتر قرار دادن و این هدف متقابل قرار بگیرید. کالری بیش از حدی امسسوزانید کالری اضافی عنوان عضو ذخیره شده به عنوان عنوان چربی انباشته می شود.

مصرف کراتین با پروتئین وی

و پروتئین وی ، نقش ها را در بدن این دو با هم امکان دارد نکند ، نخواهند. واقعید این دو را مصرف کنید تا رشد عضلات و بهبود عملکردتان کمک کند.

دو عامل مهم که بر جذب کراتین اثر تقویت شدند

جزء که بر میزان کراتین تأثیر تقویت شده ، دما و حضور کافئین. بودن نوشیدنی باعث سریع سریع شدن این دلیل است که ورزشکاران ، نوشیدنی را پیش از گرم کرده اند. آنجایی که نوشیدن آبمیوه ممکن است خیلی از. خیلی از ورزشکاران از نوشیدنی های کافئینددار پرهیز را تا جذب کنید تا وارد کافئین شوید ، جذب عضلات را کاهش دهید.

گونه کپی استفاده از مطلب ، غیر قانونی است و پیاده قانونی است.

: elmevarzesh.com

منابع: livestrong + livestrong + homegymr + ivestrong + wisegeek + خط سلامت