ورزش | چرا آب چغندر تأثیرات مفیدی روی عملکرد ورزشی دارد؟


ورزشکاران و افراد فعال ، بیشتر در مورد غذاهای مفید برای بهبود عملکردهایشان کسب می کنند. شده است که رژیم های سرشار سبزیجاتی مانند چغندر چشمگیری بر عملکردهای بدن حین ورزش. چغندر یا لبو ، یکی از رایجترین مکمل های ارگوژنیک یا نیروها در میان ورزشکاران. چه چیزی باعث چغندر می شود ، آیا چنین جایگاهی در تغذیه ورزشی وجود دارد؟

(beta vulgaris) ، یک منبع غذای خاص دارای و مکمل های نیروزا فراوانی یافته است. چند سبزیجات متنوعی وجود دارد که در نقش مهمی انجام داد ، اما یکی از معروف ترین اتفاقات ، چغندر قرمز یا لبو.

چرا چغندر مفید است؟

منبع غنی آنتی‌اکسیدان های قوی و مقادیر زیاد نیترات. نشان می دهند سبزیجاتی نیترات فراوانی دارند ، افزایش سلامت و بهبود عملکرد ورزشی. یک ماده شیمیایی به طور معمول غذاهای خاص بوده و بعد از مصرف ، تبدیل به اکسید شده است.

آب چغندر میزان نیتریک را در بدن بالا. ماده شیمیایی می تواند خون را را عملکرد بهتر کند و عضلانی را تقویت کند. ترکیب ، ورزشکاران را تشویق تا برای بهبود تنفسی و از مکمل چغندر استفاده کنید.

قلبی تنفسی برای ورزشکاران افراد فعال بسیار زیاد. بخش از سلامت جسمی ، استفاده از سیستم تنفسی جهت تأمین اکسیژن عضلات حین تمرینات بیشتر بر. اکسید موجود در آب به این عملکرد و عملکرد قلبی تنفسی و عملکرد عضلات را افزایش می دهد.

اکسید ، عملکردهای بدن را در مصرف رگهای خونی را. اکسید همچنین به عنوان مولکول سیگنالددهنده جهت ارتباط با افراد و بافت بدن بدن. ارتباط جریان خون به عضلات و تأمین اکسیژن فراوانتر در درون مورد. پژوهشی که در گذشته ، چغندر ورزشی ویژه تا 16 درصد افزایش یافته است.

تحقیق چه می گویند؟

این زمینه مطالعات گوناگونی ورزشکاران در ورزش صورت گرفته که شامل دو ، دوچرخهسواری و پیادعروی قدرتی است. مشترک در این پژوهشگران ، تأثیرات مفید آب چغندر بر عملکرد ورزشی بوده است. روی ۱۴ شناگر مرد همگی ورزشکاران حرفه ای با سلامت کامل انجام شدند. از نظر ماکسیمم مصرف و انرژی هوازی ، حین شنا مورد بررسی قرار گرفت.

شنهگرهای غیرهوازی بعد از مکمل آب چغندر ، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این یعنی ؛ افزایش یافته اکسیژن را به داد داد مسافت بیشترینتری شنا. معلوم شد این افراد ، از مصرف مکمل چغندر ، انرژی هوازی کمتری مصرف کرده اند. مصرف انرژی به آنها امکان را داد تا زمان بیشتر را تاب. حاکمیت از این بود مکمل آب چغندر عملکرد ورزشی شناگرهای حرفه ای را افزایش داد.

آیا آب چغندر تأثیرات مفیدی روی عملکرد ورزشی دارد؟

سایر یافته های تحقیقاتی

سیستماتیک روی مقالات گوناگونی تأثیر آب تنفسی در صورت. این بررسی ، تأثیر تأثیرات چغندر به ترکیبات اضافی مکمل های مربوط به استقرار قلبی تنفسی ورزشکاران است. مقالات ، طیف را مشخص کنید و همچنین مردها و زنان را پوشش دهید. نتایج حاصل از این بررسیها به طور خلاصه در زیر آمده است:

 • تقویت عملکرد هوازی در زنان و مردان ورزشکار. اکسیژن مصرفی در انواع مختلف به میزان چشمگیری افزایش یافته است.
 • که قبل از مسابقه ، آب چغندر بودند ، در سایرین ، بیشتر افزایش یافت.
 • بعد از مصرف آب عملکرد بهتری داشته و استقامتشان بیشتر شده است.

که مکمل آب چغندر کرده اند ، یک تست ۵۰ مایلی ، .۸ درصد افزایش یافته است. در ۱۰ مایل پایانی ، پیشرفت چشمگیری مشاهده شد. کارآمدی اکسیژن و هم خستگی ، تا حد بسیار زیادی تغییر کرده است.

 • ورزشکاران توانسته بودند با مکمل آب تمرینات را ۶۰ تا ۸۰ درصد بیشتر ازتر تحمل کنند.
 • در بخش نهایی دوی متر ، ۵ درصد تندتر. ۹۰ دقیقه قبل از مسابقه ، مکمل آب چغندر مصرف کرده است.
 • شد بیشترین تأثیر این زمانی بود که دقیقه قبل از شروع فعالیت مصرف کرد.
 • مکمل آب چغندر ، شش روز قبل از شدید یا از نظر خواص بیشتر تاثیر را را.
 • فعال و سالمی که مکمل را ۱۵ روز انجام داده اید ، حین استقامتی ، قدرت و مصرف اکسیژنسشان افزایش یافته است.
 • شد مصرف مکمل آب پدیده زیستزایی میتوکندریایی را افزایش داد. سلولی و زیست‌زایی میتوکندریایی پروسه این است که بدن ، موجود در سلولهای را افزایش داده است.
 • مکمل آب چغندر نتیجه انقباضی عضلات را بهتر.
 • مصرف این مکمل ، فاکتوری در گرفتن بهترین نتایج در عملکرد. عمل ، مکمل آب چغندر ، 15 دقیقه قبل از شروع تمرینات شدید مصرف.
 • در تداخل با آب جدید از اثرات نیروزایی آن کم.
 • جذب نیتریک اکسید خون ، بین ۲ ساعت بعد از مصرف مکمل آب چغندر روی. تاثیرات نیروزایی این مکمل ۱۵۰ دقیقه بعد از مصرف آب چغندر.
 • از دیگر فواید کاهش فشار خواص ضد سمزدایی و خواص التهابی اشاره.

: elmevarzesh.com