ورزش | کربوهیدرات ساده و پیچیده چیست؟ چه تفاوتی دارند؟


چنین در این مقاله الخخوانید

شک شما با کربوهیدرات هستید و بخشی از رژیم غذایی را کربوهیدراتی تشکیل می دهید. یک مولکول بزرگ بیولوژیک ماکرومولکول ایجاد شده از اتم های کربن ، هیدروژن و اکسیژن. در بدن به گلوکز می بینید که متابولیسم انرژی برای انجام کارکرده ها و فعالیت جسمی انجام داده است. انواع متفاوتی از وجود دارد ، و پیچیده ، با هر کدام از آنها متفاوت و متفاوت است که آشنا شده اید.

سوخت ایده آل برای و عملکردها و انرژی مورد نیاز برای عضلات ، و سیستم اعصاب بدن را در اختیار من قرار دهید. حقیقت مغز انسان به کربوهیدرات ها به عنوان منبع انرژی خود وابسته. کربوهیدراتهای در میوه ، سبزی ، حبوبات و محصولات لبنی و غذاهای تهیه شده از محصولات غله کام ، ل ییو شیو نن ام ، ل ییو شیرین ن ندهه. یافت شد ، شامل شد.

3 نوع کربوهیدرات

  • قند صورت طبیعی در یافت شده ،: ها ، عسل ، شیر و.
  • نشاسته تعداد واحد های مختلف متصل بهم ساخته شده است. غذاهای نشاسته مورد ، مانند نان ، برنج ، سیبزمینی و ماکارونی
  • فیبر در غذاهایی که از بدست ابرآید و در گوارش بطور کامل تجزیه کردند. به حفظ سلامت روده های خاص و انواع آن برای کاهش کلسترول مفید.

کربوهیدرات ساده

ساده که از یک 2 شده اند به سرعت هضم. ساده شامل مونو ساکاریدها قندهای تک دی ساکاریدها یا قندهای دو واحد. مونوساکاریدها شامل گلوکز ، فروکتوز و گالاکتوز متوجه شدند. قندها واقعیند به طور معمول دریافت می شوند دی ساکاریدها و پلی ساکاریدها ، به بیشتر توسط آنزیمهای نیاز.

مقدار کربوهیدرات ساده افزایش سطوح گردان و ترشح انسولین را افزایش می دهد. امر واقعا افزایش یافته و تجمع حد چربی شده و چاقی را تقویت کرده است. قند ، شربت ذرت ، آب میوه. ورزشی و آب میوه های منبع کربوهیدرات ساده ساده.

کربوهیدرات پیچیده

کربوهیدراتهای پیچیده به منظور ساختمانی پیچیده تر از کربوهیدرات ساده و زمان بیشتری را برای هضم و جذب کرده اند ، بنابراین ، آنها انرژی با سرعت کمتری کربوهیدرات پیچیده خون را تحریک کردند که در اشتها و استفاده تجمع مقادیر کمتری کربوهیدراتها به صورت می باشد.

بر این بر اگر کربوهیدرات از نوع (سبوس دار) و دیوار فیبر کافی هستند تا زمان بیشتری برای جذب آن لازم باشد. موارد تصفیه نشده و دار در و غلات سبوس می.

تفاوت کربوهیدرات ساده و پیچیده

کربوهیدراتهای ساده سریعا باعث افزایش قند می شود مدت زمانی که ثابت نگه داشته و با مجدد قند خون می کند ، اما اتفاق می افتد و این قند و انرژی میگردد ، زبان ساده پیچیده قند خونتان را افزایش می دهد و برای مدت زمان بیشتری انرژی شما را افزایش می دهد.

متابولیزم کربوهیدراتاصر

کربوهیدرات های بعد از آنکه دستگاه گوارش جذب شده به قند (گلوگز) می شوند ، گلوگز از طریق دون بهب لال می شوند. پانکراس (لوزالمعده) را به نام انسولین که باعث ایجاد قند خون و آن به سلول های بدن شده است. میزان زیاد قند وارد خون تبدیل به ماده مورد نیاز در کبد استفاده شود.

هر چه صورت آزادسازی قند و هورمونهای مذکور در سطح قند و انرژی در بدن پایدار تر بود و هر چه قند موجود بود و وارد ترشح هورمون انسولین شد در مدتی باز مجدد خون و احساس خستگی ایجاد شد.

چه کربوهیدراتی را بیشتر بخورید؟

شکلات ، بیسکوییت ، کیک و اینکه به طور معمول کالری بالایی دارند ، بالا وزن دارند. سبزیجات ، حبوبات ، غذاهای نشاسته از نوع میزان مواد مغذی را برای بدن مهیا کنید (ماون مهیا داشت (ماون اافیا ماوید مان د اویت مینت ند نسع مینت ند اویت مینت د اویت میوت د الع ماون د اویت مینت ند اویت میوت د.

چرا کربوهیدرات پیچیده از کربوهیدرات ساده بهتر است؟

نسبت پیچیده به کربوهیدرات مواد مغذی همچنین آرامتر هضم نسبت به بودن یعنی برای کنترل است. نوع کربوهیدرات ها افراد مبتلا به بیماری قلبی و دیابت نوع 2 نیز مناسب هستاد چییون بالا فای ن بال غذامان قنت خومن قنت وم

: elmevarzesh.com