پیشروترین محقق میکروبیوم جهان برای بهبود سلامت روده شما


مکالمه واقعی: COVID-19 بر سلامت روانی جمعی ما به شدت تأثیر گذاشته است. از زمان شروع همه گیری ، افسردگی ، بی خوابی و سایر مشکلات بهداشت روانی 60 درصد افزایش یافته است! اما این چه ارتباطی با سلامت روده دارد؟ امروز ما با میهمان بازگشتی و متخصص میکروبیوم مشهور بین المللی دکتر Dr. محمود […]

اولین محقق میکروبیوم جهان در بهبود سلامت روده شما اولین بار در Food Heaven Made Easy ظاهر شد.