چه چیزی باعث ایجاد فشار بر خم کننده های ران می شود؟


کشیدگی مفصل ران به وضعیتی اطلاق می شود که می تواند در عضلات خم کننده ران ، عضلات جلوی ران ایجاد شود. این می تواند در صورت استفاده بیش از حد از ماهیچه های ران جلویی رخ دهد و می تواند ناشی از تمرین بیش از حد باشد که در بین ورزشکاران رایج است. ممکن است در ناحیه لگن درد ایجاد شود …[Read More]

مقاله چه چیزی باعث استرس خم کننده مفصل ران می شود؟ اولین بار در Fresh Fit Health ظاهر شد.