RE: re: COVID-19 و استفاده از کودکان


از اظهار نظر دقیق شما در مورد نتایج مطالعه ما متشکریم. ما موافقیم که افزایش مشاهده شده در مصرف ملاتونین در طول همه گیری یک پیامد جالب و پیش بینی نشده از زمان کنونی است. این اثرات پیچیده همه گیری را بر سلامت روحی و جسمی کودکان نشان می دهد. از اینکه تأثیر خواب را در کودکان در طول همه گیری برجسته کردید متشکریم. افزایش مصرف ملاتونین به عنوان نشان دهنده افزایش اختلالات خواب در کودکان است. امیدواریم این افزایش بلع غذا در کودکان و همچنین تأثیرات مداوم بیماری همه گیر بر مسمومیت کودکان را به طور مفصل بررسی کنیم.