رژیم DD + پروتئین بالا: حداقل نتایج آشپزی ، حداکثر نتایج شماره 1آیا دوست دارید تا حد امکان زمان کمی را در آشپزخانه بگذرانید و همچنان با غذاهای خوشمزه وزن خود را کاهش دهید؟ این برنامه غذایی را امتحان کنید.

منوی غنی از پروتئین مطابق با DD +: حداقل نتایج آشپزی ، حداکثر نتایج شماره 1 اولین بار در Diet Doctor ظاهر شد.