مه عضو ماه Gary Malacane South Riding


TFE مایل است به عضو ماه مه ما ، گری مالاکان تبریک بگوید. گری در ماه ژوئن به TFE پیوست که TFE پس از قرنطینه مجدداً باز شد. او همیشه در حال تناسب اندام بود ، اما وقتی کووید به او ضربه زد ، گری به یک باشگاه بدنسازی در نزدیکی خانه اش نیاز داشت. او در ماه آگوست برای ارزیابی آمادگی جسمانی خود حاضر شد تا سطح آمادگی ، اهداف و اهداف خود را بهتر بشناسد. بعد از آن…

منبع