موجود موجود در آووکادو به درمان لوسمی کمک کنید – دکتر رویا خادمیان


موجود موجود در آووکادو به درمان لوسمی کمک کنید

یک تحقیق جدید نشان می دهد آووکادو ممکن است برای درمان (لوسمی).

دکتر “پال اسپانگنولو” سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه گلف کانادا ، در این باره میگوید: «این جامع آنزیمی را هدف قرار داد که برای اولین بار به عنوان عامل اصلی رشد سلول سرطانی ایجاد کرد.”

گزارش دیلی ، در بررسی (AML) شده که لوسمی. مواردی در افراد بالای سال اتفاق افتاده و کمتر از 10 درصد سال بعد از زنده مانده اند.

به گفته اسپاگنولو ، «سلولهای لوسمی دارای مقادیر بیشتری از آنزیمی موسوم به VLCAD اسهت که دخی هستند.

با بیان اینکه این ترکیب کاندیدای دارودرمانی است ،: «سلول برای زنده ماندن به آن مسیر وابسته است. این اولین بار است که VLCAD به عنوان هدف در هر نوع سرطان شناسایی شده است. »

تحقیق در این مطالعه ، تغذیه مجاز را به صورت گسترده افزایش داده و هر کدام را به آنزیم را مهار کرده ، جستجو کنید. بهترین ترکیب آووکادو گرفته شد.

VLCAD یک و تنها یک نشانگر برای فعالیت فعالیتی که زمینه برای استفاده نهایی این مولکول در آزمایشات بالانی انسن فرا.

در حال حاضر ، حدود نیمی به بالا ۶۵ مورد AML ، مراقبت تسکینی قرار داده است. دیگر تحت درمان شیمیایی تشدید می شود ، اما سمی هستند که مورد توجه قرار می گیرند.

در جستجوی یافتن با سمیت که آنها برای این کار استفاده شده اند.

به منظور استفاده مندی از رژیم غذایی آنلاین دکتر رویا خادمیان بر روی لینک زیر کلیک کنید:

دریافت برنامه غذایی