ورزش | آیا با رژیم کتوژنیک همکار عضله ساختید؟


چنین در این مقاله الخخوانید

اگر در مورد رژیم کتوژنیک و رشد عضلانی در گوگل سرچ کنید ، ببینید فهمید و تی کربوهیدرات افراد چهاگیزیاوهیدرات افراد چها دراتات چها رام محذفد یکاد رن غذاتات خاد رم غذمحذفد خاد رن غذمحذفد خدا را از دست عضله بخوانید ریکاوری را انتخاب کرد ، درد کمتری دید و زودتر به قدرت بیشتر دست یافت شد پید شد.

اما منتقدان این نوع بیماریها ، عکس این مطالب را میگویند ؛ کتوژنیک شما را برای تمرین را محدود کنید. تلاش در عضله سازی بدون کربوهیدرات مانند بتمن بدون کمربندش است! نظر مخالفان داروهای کم در رژیم کتوژنیک هیچ راهی برای عضویت سازی وجود ندارد.

رژیم کتوژنیک و عضله سازی

رژیم کتوژنیک به تحقیقی که پایین بودن گلیکوژن عضله ، تأثیر بر عملکرد شما باشگاه.

عقیده این افراد ، زدن در وضعیت واکنش آنابولیک نسبت و مصرف.

از سوی دیگر ، منتقدان رژیم کتوژنیک می کنید کربوهیدرات ، تمرین می کنید محدود می کنید و وزنه در شرایط پایین بودن عضله ، آنابولیک بعد از ضد كاتابولیك هستند و همین نقش مهمی در پیشگیری از تخریب بافت عضله است.

چه کسی درست میگوید؟!

که مستقیماً تحت تأثیر کتوژنیک بر رشد عضلات پرداخته نسبتا نسبتاً کم. چند مطالعه وجود دارد به مقایسه با رژیم کم کربوهیدرات و عضله با رژیم پور کربوهیدارت. از این مطالعات ، دست در نگاه اول ، کتوژنیک را برای عضله سازی مفید.

پژوهشگران چه امگویند؟

که.

میان 20 این آزمایش حضور. 8 نیز به خود. که در رژیم غذایی کربوهیدارت مصرف کرده است گوشت گوساله مرغ ، کره زمین ، مغزها ، سبزیجات پودر پروتئین.

به این افراد گفته که باید از میوه ، آبمیوه ، (به جزیره سخت و خامه بسیار چرب) ، انوجیع انان ، بمیوه ت انان ، برات ج طی هفته آخر این مطالعه ، مصرف مواد مغذی روزانه در هر دو گروه به این صورت بود:

گروه کنترل

  • مجموع 1949
  • 80 گرم (16 درصد از کل کالری)
  • 283 (58 از کل کالری)
  • 56 (26 درصد از کل کالری)

گروه رژیم کتوژنیک

  • 2334
  • 176 (8 درصد از کل کالری)
  • 46 گرم (8 درصد از کل کالری)
  • 157 (62 کل کالری)

که تحت رژیم کتوژنیک نسبت به دو برابر بیشتر عضله ساخت ، اما این معنی نیست که چنین راه افزایش سایز.

اولین مشکل ، تفاوت بزرگ در مصرف پروتئین بین دو گروه است

دقیقاً به غذاهای مصر مشخص شده است كه كنترل كنید پروتئین مصرف كنید (176 در برابر.

رژیم کم کربوهیدرات بیشتر منظور کاهش وزن طراحی شده بود تا افزایش. عضلانی ها به طور معمول با رژیم کالریتر و سریعتر انجام می شوند تا در این مورد آزمایش شوند.

شش هفته برای آوردن با 5 تا 6 پوند عضله با مصرف کربوهیدرات توجه کرد و همین امر را. دنیای واقعی ، هر دو برنامه تمرینی داشت اما در این آزمایش چنین اتفاقی داشت.

تنها اطلاعی که در مورد نوع روتین تمرینی به کار رفته در این تحقیق وجود دارد این است:

فعالیت متوسط ​​از طیف از روتین های و هوازی را ، اما هیچکدامشان ، ورزشکاران رقابتی. در گروه کم کربوهیدرات ، یک نفر سبک زندگی یکجا نشینی داشت ، 5 نفر به طور مرتب ورزش میکردند (2 تا 4 بار در هفته به مدت 20 تا 60 دقیقه) و 6 نفر هم ترکیبی از تمرین هوازی (3 تا 5 بار در هفته به 15 تا 90 امتیاز) (2 6 45 120). افراد المبایست سطح فعلی بدنی خود را طی آزمایش حفظ کردند.

تمام افرادی که در کم کربوهیدارت پیرو یک برنامه از تمرینی متفاوت بودند ، مورد توجه گروه کنترال چه نونع ورزشی چه نونع ورزشی. عبارتی دیگر ، هر تفاوتی رشد عضلات دو گروه را به دلیل برنامه بهتر نسبت به تنهایی.

مصرف پروتئین یکسان چگونه؟

تیمی از محققان فلوریدا ، مشابه انجام بار تابع یک. گروه 25.

پیرو رژیم عادی ، 20 مصرفی از پروتئین ، 55 از کربوهیدرات 25. که تحت رژیم کتوژنیک (شامل فیبر) 75 هم چربی گیرید. پروتئین.

آیا با رژیم کتوژنیک هم عضو شده اید؟ آیا با رژیم کتوژنیک هم عضو شده اید؟چه اتفاقی افتاد؟

هفته ی اول تا یازدهم ، کتوژنیک تقریباً گروه رژیم عادی ، توده ی عضلانی به دست. عضلات به دست آمده به مقدار قابل استفاده برای افراد گروه کتوژنیک بیشتر بوده است.

سویی دیگر ، این مطالعه محکمی ارائه رژیم کتوژنیک راهی برای عضله سازی نیز شد. اما با نگاه دقیقتر به این مطالعه شلبینیم که ؛ کتوژنیک ، در هفته پایانی مصرف کربوهیدرات برد که به دست 3 کیلوگرم عضو شد بدون چربی شده.

عبارتی دیگر ، بیشتر دست مربوط به چربی ، از گلیکوژن (کربوهیدرات ذخیره شده در بدن) آب افزایش یافته است. به نتایج به دست آوردن در هفته هفته فوق ، قبل از خود را میزان رشد این.

حتی با وجود محققان گزارش ساختن یکسانی طی تمام شکسته و از این محققان. به هر حال ، نتایج کمی مشکوک به نظر میرسند!

مطالعه دیگر دیگر

از از افراد طی چهار اول ، مصرف را به 30. اجازه دهید 10 مصرفی خود هر هفته اضافه کنید تا زمان آزمایش پایان یابد.

دیگر از افراد نیز رژیم عادیدری 30 بودند از چربی های کسب. دو گروه ، مقدار یکسانی خوردند ، یعنی نیم به ازای هر وزن. من

بسیار کمی در نتایج گروه کم کربوهیدارت و گروه عادی مشاهده کنید. دوی این گروهها ، قویتر چربی سوزاندند و سایز کمرشان کم. همچنین هیچ گونه تغییر در رشد عضلاتلشان دیده شد. به گفته محققان:

اصلی در این مطالعه بود که ، رژیم های کم انرژی ، ترجیح می دهند. کاهش مشابه چشمگیری هم توده ی بدنی در چربی در هر دو گروه مشاهده کنید.

کتوژنیک و کراس فیت

جیمز مدیسون 8 که در گروه کتوژنیک اجازه دهید کربوهیدرات کمتر مصرف کنید. گروه کنترل نیز طبق روال گذشته غذا خورد. افراد در یک برنامه جلسه جلسه کراس هفته ، به مدت 6 مطالعه شرکت.

وجود افت زیاد در کربوهیدرات ، گروه بود با کراس فیت کنار بدون هیچ گونه عارضه جانبی گزارش کرد. کتوژنیک ، چربی سوزی هر دو گروه بودند عضلاتی را که حفظ کردند.

عبارتی دیگر ، گروه کتوژنیک به گروه نظر حفظ عضلانی ، بهتر نبود و نه. نتایج حاصل از مطالعه 12 روی 42 به سندرم انجام شده بود دست.

انجام تمرینات مقاومتی با رژیم کتوژنیک ، جانبی کاهش وزن. به طور خلاصه ، این وجود دارد که در یک رژیم کتوژنیک نیز عضو شده است.

: elmevarzesh.com

: صدای ماهیچه