چهار راهکار برای چربی سوزی بهتر – مشاوره تغذیه تلفنی


چهار راهکار برای چربی سوزی بهتر

سلامت عمومی به همراه سوزی یک مساله کاملاً چالش برانگیز. این مقاله چهار راه چربی سوزی کاهش وزن بهتر برای شما ارائه شده است.

آیا تا به حال به شما گفته شده است که برای چربی سوزی بیشتر ، به غذا بخورید و بیشتر نیاز به نیاز داشته باشید این معادله به عنوان تعادل انرژی ویژه می. رغم شما (یا عدم آن) تمرینات و کم کالری ، علم نظریه را سر. ترمودینامیک بیان می کند انرژی نمی تواند ایجاد یا نابود شود. اگر انرژی بیش از حد شود ، این تغییر در بافت بدن ذخیره می شود. زمان کمبود ، بدن انرژی از بافت عضلانی یا چربی بیرون می.

این وجود ، همیشه که در باشگاه قرار می گیرید در بدن بدن شما سوخت کمی. هیچ عنوان توصیه نمی شود که این کار را انجام دهید. فاکتور وجود دارد که سوزانده و برای سوزاندن چربی تاثیر می گذارد. ما بهینه سازی هر کدام از این برای افزایش کلی انرژی و سوزاندن چربی. به هر کدام نگاهی تا یاد من چگونه توان توان عملکرد متابولیسم بدن را بهبود بخشید.

1- (BMR) ارائه دهنده نیاز برای عملکرد اصلی انسان. گزینه توسط سن ، جنس ، و وزن شما تحت تأثیر قرار دادن می. نمی شود که کمتر. آیا می توان BMR خود را افزایش داد؟ به اما چگونه! با انجام تمرینات قدرتی با وزنه امکان پذیر است. ساخت عضلات فعال متابولیک ، متابولیسم استراحت شما افزایش می یابد. این عضلات توصیه می کنند انرژی هستند.

2- (RMR) BMR مشابه ، پس از برداشتن BMR ، 10 ٪ میزان انرژی مورد نیاز شما خواهد بود. این برای مدت زمانی که نیاز به استراحت دارید و در رختخواب. عدد نشان دهنده مقدار است که زمانیکه تمام خانه شما نشسته و هیچ کاری انجام نمی دهد ، نیاز نیست.

3- (TEF). ما برای هضم مواد که می خوریم نیاز به انرژی داریم. مغذی که مصرف می کند تاثیر انرژی بر بدن ما را مقدار می. آیا می توان TEF خود را افزایش داد؟ به به انرژی بیشتر نیاز تا هضم بیشترین تأثیر را بر متابولیسم شما می. وقت آن است که بدنتان مرغ ، ماست یونانی و لوبیا ذخیره شده.

4- (EA). این چگونگی فعالیت شما متفاوت خواهد بود. عنوان مثال ، برای برخی بیشتر وقت و نسبتاً فعال است ،. اما خبر خوب چیست؟ شما فعال تر هستید ، قیمت انرژی هم بیشتر. چند نفر که معمول تمرین می 30. از تمرین با شدت و پایین بررسی می.

5- قبل از اینکه فاکتور را بیان کنیم ، بدهیم سناریو و برنامه روتین روزانه شما را پیش بینی کنید. ها بین ساعت 8 تا 9 می رسید پشت میز می. ظهر و زمان فقط که حدود 30 به آن می. از ناهار دوباره میزبان خود و 5-4 را به سپری می. مستقیماً بعد از کار باشگاه می روید و یک ساعت تمرین می. آیا این برنامه به نظرتان آشنا نیست؟ وجود تمریناتی که انجام می دهند ، میزان تحت تأثیر فعالیت (NEAT) می. برخی از (NEAT) بالا و از پله راه رفتن در کار. به طور کلی این فاکتور پنج فاکتور انتقال ، از مصرف انرژی به. است به جای ارسال به همکارانتان با آنها ملاقات داشته باشید. خود را در محل پارک کنید ، تا مسافت بیشتر را پیاده روی کنید.

نهایتاً برای افزایش متابولسیم و چربی و سوزی بهتر از این 4 مورد مهم را فراموش نکنید:

1- تمرینات قدرتی با وزنه

2- افزایش میزان پروتئین مصرفی

3- افزایش میزان فعالیت بدنی

4- افزایش تحرک

مترجم: معصومه کریم نجات

: عضله و عملکرد