چه غذاهایی باعث بیخوابی می شود؟ – دکتر رویا خادمیان


چه غذاهایی باعث بیخوابی می شود؟

غذاهای تاثیر تحریک‌آمیزی بر داشتن و خواب سریع و باکیفیت تأثیر سوء و بی بیخوابی می. اساس مطالعه دانشمندان روسی ، مواد غذایی صبحانه یا شخموریم در عصر مفید نخواهند. این است که برخی از مواد غذایی بدن را تحت تاثیر قرار داده اند تا به طور جدی در روند تبدیل شوند.

به نام پنج غذا در عصر خواب نباید خورده شود اشاره کرد: پرادویه یکی از این موارد می خواهد. آخرین دانش آموزان استرالیایی غذاهای تند ، عمیق را درک کردند ، که در ترمیم مغز خواب نقش دارند.

آیا در شب درد قلب نشوید ، پزشکان توصیه کردند که زمان شام گریپ‘فروت باشد. همچنین سرشار از انتقال داده شده است که یک انرژیزا در خود آرام است. در تولید ادرار نقش دارد و می خواهد شب خواب خوبی داشته باشد.

از این در خبرها بود که مانند شکر ، نان سفید و برنج قند خون افزایش یافت ، از بیخوابی. به عقیده متخصصان ، وقتی قند شما را گرفتید که آزاد شد انسولین را تغییر دهید.

به منظور استفاده مندی از رژیم غذایی آنلاین دکتر رویا خادمیان بر روی لینک زیر کلیک کنید:

دریافت برنامه غذایی