چگونه می توانم کالری مورد نیاز خود را برای کاهش وزن محاسبه کنم؟چگونه می توانم کالری مورد نیاز خود را برای کاهش وزن محاسبه کنم؟

فرمول اصلی کاهش وزن کالری در مقابل کالری خارج شده است. اما نیاز به کالری در افراد مختلف متفاوت است. ویتنی انگلیسی ، متخصص تغذیه ، نحوه محاسبه وزن خود را توضیح می دهد و نکاتی را برای کمک به حفظ وزن سالم در آینده ارائه می دهد.

چگونه می توانم کالری مورد نیاز خود را برای کاهش وزن محاسبه کنم؟ اولین بار در وبلاگ MyFitnessPal ظاهر شد.