Vector Laboratories خرید 124 میلیون دلاری را تکمیل کرده و استراتژی خرید را آغاز می کند


بودجه جدید ، که توسط شرکت خصوصی Thompson Street Capital Partners پشتیبانی می شود ، به Vector Laboratories امکان می دهد تا ضمن تسریع تجاری سازی فناوری های برچسب گذاری و تشخیص نوآورانه برای ایمونوهیستوشیمی ، ایمونوفلورسانس ، گلیکوبیولوژی و بیوشیمیایی ، استراتژی خرید را آغاز کنند. با خرید ، Vector Laboratories انعطاف پذیری یک استارتاپ با بودجه خوب را به همراه سبد محصولات اثبات شده در بازار به دست آورد که تحقیقات نوآورانه توسط محققان دانشگاهی ، صنعتی و بالینی را در سراسر جهان هدایت می کند. به به